Üldinfo




  1. Et saada klubi liikmeks on vaja tasuda sisseastumismaks, milleks on kolmkümmend kaks eurot (32.00). 
  2. Klubi liikmemaks on kolmkümmend kaks eurot (32.00) aastas.
  3. Sisseastumis- ja liimemaks ei laiene alaealistele, kes on põhkirjajärgselt nendest vabastatud.
  4. Rekvisiidid leiad siit....










Täida sooviavaldus






Email again: